Projectomschrijving

Hoe zet je een JGZ-richtlijn om naar modules?

In de pilot omzetting richtlijn taalontwikkeling naar modules wordt de bestaande JGZ-richtlijn Taalontwikkeling door TNO aan de hand van een werkwijze omgezet naar modulaire eenheden. Op basis van een opgezette indeling deelt de projectleider de richtlijn op in tekstblokken ofwel modules. Vervolgens worden de modules geredigeerd door een tekstschrijver zodat de leesbaarheid van de modules geoptimaliseerd wordt. Na de redactieslag worden de modules voorgelegd aan een klankbordgroep bestaande uit onder andere JGZ professionals die beoordelen of de inhoud van de richtlijn nog hetzelfde is gebleven. Bovendien geven zij hun oordeel over het gebruikersgemak van de JGZ professional. Tijdens een slotbijeenkomst in december worden de ervaringen van de projectleiders en klankbordgroep besproken. Alle ervaringen, knelpunten en adviezen worden gedurende de pilot genoteerd zodat de werkwijze modulaire vormgeving Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg aangepast kan worden.

Project ontwikkeling werkwijze modulaire vormgeving Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg

Eind 2020 wordt de conceptwerkwijze opgeleverd voor het omzetten van richtlijnen naar modules. De conceptwerkwijze wordt getest op een tweetal bestaande richtlijnen zodat de methode goed aansluit bij de behoeften en ervaringen vanuit het veld. Ook zal de pilot inzicht geven in de haalbaarheid, benodigde inspanning  en de knelpunten. De ervaringen vanuit de pilot worden verwerkt tot een definitieve werkwijze. De nieuwe werkwijze legt de basis voor het ZonMw-programma Richtlijnen JGZ 2019-2024, waarbinnen bestaande jgz-richtlijnen omgezet zullen worden naar modulair opgebouwde richtlijnen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website