Projectomschrijving

Vroegtijdig signaleren met de JGZ Richtlijn ‘Ouder-Kind relatie met aandacht voor hechting’

Zowel in sociaal-emotioneel als cognitief opzicht zijn kinderen met een gezonde ouderkind  relatie beter af. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) verkeert bij uitstek in de positie om belemmeringen in de ouder-kind relatie vroegtijdig te signaleren. Professionals in de JGZ
kunnen ouders adviezen geven over hoe zij de band met hun kind kunnen versterken en hen zo nodig verwijzen voor intensievere hulp.

De ouder-kind relatie is voor zowel ouders als professionals een gevoelig thema. TNO ontwikkelde samen met JGZ professionals, ouders, jeugdigen en andere experts een richtlijn ‘Ouder-kind relatie’. De richtlijn geeft JGZ professionals praktische handvatten om de ouder-kindrelatie ter sprake te brengen, mogelijke verstoringen te signaleren en ouders te ondersteunen in hun ouderrol.

De richtlijn is inmiddels geautoriseerd voor gebruik in de JGZ. De publicatie van de richtlijn vindt plaats op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid | Alle richtlijnen (ncj.nl)).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website