Projectomschrijving

De kwaliteit en organisatie van de jeugdhulp in de regio Rijnmond kan altijd beter. Daarom ligt hier de focus van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd ST-RAW. Kennis delen is het uitgangspunt, zowel wetenschappelijke kennis als praktijkkennis en ervaringskennis. Er is een kennisagenda waar alle betrokken partijen samen aan werken: onderzoekers, opleiders van Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam en Inholland, professionals uit de jeugdhulpketen, beleidsmakers en ouders en jongeren. Binnen de werkplaats worden projecten opgezet om de jeugdhulp en het jeugdbeleid te verbeteren. Een van de projecten richt zich op jongeren die teruggaan naar school vanuit residentiële instellingen. Met als doel schoolproblemen voor deze jongeren te voorkomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website