Projectomschrijving

Binnen SAMEN werken jongeren, ouders, hulpverleners, wetenschappers, gemeenten en docenten van hogescholen in leernetwerken samen aan het veilig en gezond opgroeien van de jeugd in Haaglanden, Holland Rijnland en Midden Nederland. Daarbij gaat het vooral om de vraag: hoe zorg je dat professionals bestaande kennis en innovaties optimaal benutten? De focus ligt op 3 inhoudelijke thema’s: verbeteren van het integraal werken, normaliseren van problemen en betere ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Wat kunnen we van elkaar leren en hoe gaan we dat implementeren? De leernetwerken vormen samen een proeftuin voor een ontwikkelonderzoek over hoe je hulpverleners kunt helpen bij het gebruiken van nieuwe kennis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website