Projectomschrijving

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland wil gelijkwaardige samenwerking tussen de formele en informele zorg rondom kinderen en jongeren. Wat kunnen professionals in de jeugdhulp doen om de samenwerking met het informele netwerk te verbeteren? In 4 Leerateliers wordt dit op verschillende manieren uitgewerkt. Het eerste project gaat over de succesfactoren van de jongerencommunity Triple ThreaT. Het tweede project richt zich op samenwerking met informele hulpbronnen om crisissituaties te voorkomen. Het derde project zoekt naar een manier om de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken als empowermenttool. En in het vierde project wordt onderzoek gedaan in Castricum en de regio Hollands Kroon naar de vraag: hoe kan de jeugdhulp minder zwaar en lang worden? Allerlei partners in de regio doen mee: gemeenten, professionals, beleidsmakers, gezinnen, jeugdigen en andere informele partners.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website