Projectomschrijving

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is een samenwerkingsverband tussen (vertegenwoordigers van) jeugdigen en hun opvoeders, diverse zorgaanbieders, alle Friese gemeenten, het Ontwikkelprogramma Foar Fryske Bern en instellingen voor onderzoek en onderwijs. Samen betere zorg voor jeugd en gezinnen ontwikkelen door het versterken van een lerende omgeving, verbetercyclus en vakmanschap in de regio. Dat is waar deze Kenniswerkplaats aan werkt. In drie projecten en bijbehorende leernetwerken wordt onderzocht hoe jongeren en gezinnen sneller, passender en effectiever kunnen worden geholpen. Het eerste project is gericht op wat en hoe kunnen we leren van praktijkervaringen. In het tweede project wordt een integrale maatwerkaanpak ontwikkeld voor de meest kwetsbare gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. Het derde project richt zich op betere samenwerking tussen onderwijs en zorg. De ingebrachte binnen de projecten wetenschappelijke, praktijk- , beleid- en ervaringskennis wordt vertaald naar concrete oplossingen en veranderingen in de praktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website