Projectomschrijving

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal in 4 Utrechtse jeugdregio’s richt zich enerzijds op het versterken van het gewone opvoeden en opgroeien: de pedagogische basis. Dit gebeurt thuis, op school, in de buurt, bij vrijetijdsverenigingen en in de digitale wereld. Anderzijds is er aandacht voor het versterken van jeugdzorg voor jeugdigen en gezinnen voor wie dit nodig is. Ons uitgangspunt: er is een gezamenlijke beweging nodig om preventie, ondersteuning, hulp en zorg te verbinden.
Het inhoudelijk project richt zich op het bevorderen van de mentale gezondheid van jeugdigen en het voorkomen van schooluitval omdat veel jeugdigen prestatiedruk en ongezonde stress ervaren. Het project zet ook in op optimale samenwerking tussen jeugdigen, ouders, school en hulpverlening. Gelijktijdig zijn kortlopende projecten mogelijk over actuele onderwerpen die aansluiten op de kennisagenda die de werkplaats heeft opgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website