Projectomschrijving

De Academische Werkplaats Risicojeugd werkt aan een integrale aanpak voor risicojongeren. Risicojongeren zijn jongeren tot 27 jaar met meerdere problemen, zoals schooluitval, schulden, psychische problemen en crimineel gedrag. Deze doelgroep is klein en daarom werkt de werkplaats landelijk, met oog voor regionale verschillen. Risicojongeren mijden vaak hulp. Ze hebben meestal eerder hulpverlening gehad, maar zonder voldoende effect. Er zijn 2 projecten waarmee de werkplaats wil zorgen dat deze jongeren de best passende zorg krijgen. Het eerste project gaat over bejegening: hoe werk je samen met jongeren en ouders aan een succesvolle aanpak van problemen? Het tweede project gaat over integraal samenwerken. Deze jongeren hebben vaak meerdere hulpverleners. Hoe werken zij, soms onder grote spanning, succesvol samen?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website