Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een behoorlijk aantal MBO-studenten dat overmatig drinkt: uit de Testjeleefstijlmonitor blijkt dat 52.4% doet aan binge drinken (4 (vrouwen) of 6 (mannen) of meer glazen alcohol per keer) en 55.1% drinkt meer dan de aanbevelingen (Gezondheidsraad, 2006) in schooljaar 2018/2019 (peildatum december). Voor MBO-studenten zijn er tot nu toe geen effectieve interventies beschikbaar gericht op overmatig alcohol drinken. Om verantwoord drinken onder MBO-studenten te bevorderen wordt een online, getailorde interventie ontwikkeld. Deze app (Watdrinkjij; WDJ) bestaat uit dynamische ondersteuning (d.w.z., de ondersteuning varieert in de tijd, afhankelijk van het gerapporteerde alcoholgebruik en belangrijke determinanten van alcoholgebruik). Aan de hand van een zelf gesteld doel (aantal glazen dat men in een week minder wil drinken), en op basis van dagboek data, krijgen jongeren wekelijks een passende oefening, en wordt succes bekrachtigd. In totaal zijn er 4 modules, met elk 10 oefeningen. De modules bestaan uit motiverende, competentie verhogende, stemmingsverbeterende of planningsbevorderende interventies. Daarnaast is er een 5e module (terugvalpreventie) met 3 oefeningen, voor gebruikers die neigen naar hun ‘oude’ alcohol consumptiepatroon. Via dagboeken kunnen gebruikers hun voortgang bijhouden, ze worden gestimuleerd om te blijven meedoen via notificaties, en ze ontvangen complimenten voor behaalde successen. WDJ is ontwikkeld volgens een iteratief proces: in verschillende stadia zijn concepten van de interventie aan de doelgroep voorgelegd en geëvalueerd, waarbij de focus lag op acceptatie en bruikbaarheid.

WDJ is uitgezet, via verschillende kanalen (school, social media), en was te downloaden via de Google Play Store of IOS store. De inclusie van deelnemers liep in de periode van september 2018 t/m januari 2019. Deelnemers werden bij willekeurig aan de WDJ interventie of een controle conditie (app zonder interventieonderdelen) toegewezen. Deelnemers werd voor de duur van 33 weken gevolgd. De evaluatie is uitgevoerd op basis van de data van 1767 deelnemers (440 deelnemers hadden een MBO opleiding).

Uitval bleek in beide groepen groot (en onder andere mensen die meer dronken, of met een MBO achtergrond vielen meer uit). In beide groepen nam het alcoholgebruik af. Echter, er bleek geen verschil tussen de WDJ (overmatig) interventiegroep en de controle groep in de mate waarin alcoholgebruik afnam. Wel nam ten opzicht van de controlegroep de motivatie en zelfvertrouwen om minder te drinken toe bij gebruikers van WDJ. App gebruikers evalueerden de applicatie positief in termen van gebruiksgemak en relevantie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2018 is de WatDrinkJij(WDJ)-app verder doorontwikkeld en gepretest (4e en laatste pretest) bij potentiele gebruikers (4 MBO-studenten). Deelnemers waren positief (gemiddeld rapportcijfer 8). Ze gaven aan dat WDJ makkelijk en duidelijk te gebruiken is, dat de teksten begrijpelijk zijn, alles goed vindbaar is en dat de hoeveelheid meldingen goed is. De mate van betrokkenheid bij WDJ varieerde: twee deelnemers voelden zich wel betrokken bij het onderwerp alcohol (zij vonden dit interessant en waren serieus bezig met WDJ), de andere twee deden vooral mee vanwege het onderzoek. WDJ combineert bewezen effectieve methodieken. Innovatief is de dynamisch, getailorde en adaptieve feedback. WDJ biedt op het individu toegesneden ondersteuning over alcoholgebruik (getailord). Het interventieaanbod is dynamisch, het past zich in de tijd aan naar de context en het stadium van verandering van de gebruiker (adaptief), en is gebaseerd op doelstellingen voor minder drinken, de mate van succes hierbij, hun motivatie, stemming en eigen-effectiviteit. Het interventieaanbod varieert van motivationele, stemmings-, vaardigheids-, plannings- tot terugvalpreventie-oefeningen. De gebruiker ontvangt feedback over voortgang, reminders ter bevordering van compliance, en positieve bekrachtiging bij successen. De doorgaande metingen (dagboek) bij het individu bieden een lerend feedbacksysteem waarop de inhoud en frequentie van de interventie wordt afgestemd. De werving van deelnemers voor het veldexperiment liep van september 2018 tot en met januari 2019, en werd uitgevoerd via: - Testjeleefstijl.nu (TJL): MBO studenten die de TJL alcoholmodule invulden en overmatig dronken (d.w.z. binge drinken of meer dronken dan de aanbevelingen; Gezondheidsraad, 2006) ontvingen in TJL één (in geval van binge drinken óf meer drinken dan de aanbevelingen) of twee (combinatie van beiden) keer de oproep (een webpagina) om mee te doen aan het WDJ-onderzoek. Daarnaast hebben 4 van de 9 gevraagde contactpersonen van TJL/scholen WDJ extra onder de aandacht gebracht. Bij deze scholen ontvingen docenten die TJL in de klas afnamen, een folder met uitleg (voor docenten) en een powerpoint (voor leerlingen) om leerlingen te enthousiasmeren tot deelname. Ook zijn deze contactpersonen geattendeerd op het lespakket (zie volgende punt). Bezoekcijfers van TJL wezen uit dat er in totaal 12.004 studenten de alcoholmodule hebben afgerond, hiervan zijn meer dan de helft doorgeleid naar de WDJ pagina (6.290 studenten deden aan binge drinken, en 6.619 studenten dronken overmatig alcohol). – Via lessen rondom alcoholgebruik door docenten. Veertien scholen (22 docenten) deze lessen bij één of meerdere klassen (N = 46) gegeven. - Social media: Er is een social media campagne ontwikkeld om WDJ onder de aandacht te brengen bij jongeren van 16 t/m 24 jaar. Deze campagne bestond uit 10 advertenties die werden ingezet via Facebook en Instagram. Daarnaast was er een facebookpagina, en zijn er PR berichten via Trimbos websites uitgezet (trimbos.nl, drugsenuitgaan.nl).

In het laatste jaar van het project is WDJ geëvalueerd op effectiviteit. In totaal meer dan 6000 mensen werd toegewezen aan de WDJ interventie of controleconditie (bij het downloaden van de app werd iemand willekeurig of aan de app zonder interventie of de app met interventie onderdelen toegewezen). Drop-out was bij de baseline al groot. Data is geanalyseerd van die mensen die nog na week 1 deelnamen (N = 1767, waarvan 440 deelnemers een MBO opleiding volgde). Bij baseline dronken deelnemers gemiddeld 16 glazen per week, en 70% van de gebruikers had in de afgelopen week ‘gebinged’. Beide groepen werd op week 1, 7, 13, 19 en 25 gevraagd een week een dagboek bij te houden t.a.v. alcoholgebruik.

Bij zowel de interventie als controle groep name het gemiddeld aantal glazen en binge drinken af over tijd. Er bleek echter geen verschil in alcoholgebruik tussen de interventie en controlegroep. Wel nam de motivatie en het zelfvertrouwen om minder te drinken toe over tijd, waarbij de interventiegroep een hogere mate van motivatie en zelfvertrouwen rapporteerde. Verdere tijdserie analyses toonde verder aan dat een hogere motivatie en zelfvertrouwen geassocieerd was met minder drinken.

Uitval van gebruikers was groot over de tijd; gebruikers die meer dronken en ook MBO studenten vielen vaker uit. Overigens was WDJ even effectief voor MBO studenten als andere gebruikers. Diegenen die de WDJ gebruikten, waren positief over het gebruiksgemak en vonden de informatie van de app duidelijk en nuttig.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een behoorlijk aantal MBO-studenten dat overmatig drinkt: uit de Testjeleefstijlmonitor blijkt dat 52.4% doet aan binge drinken (4 (vrouwen) of 6 (mannen) of meer glazen alcohol per keer) en 55.1% drinkt meer dan de aanbevelingen (Gezondheidsraad, 2006) in schooljaar 2018/2019 (peildatum december). Voor MBO-studenten zijn er tot nu toe geen effectieve interventies beschikbaar gericht op overmatig alcohol drinken. Om verantwoord drinken onder MBO-studenten te bevorderen wordt een online, getailorde interventie ontwikkeld. Deze app (Watdrinkjij; WDJ) bestaat uit dynamische ondersteuning (d.w.z., de ondersteuning varieert in de tijd, afhankelijk van het gerapporteerde alcoholgebruik en belangrijke determinanten van alcoholgebruik). Aan de hand van een zelf gesteld doel (aantal glazen dat men in een week minder wil drinken), en op basis van dagboek data, krijgen jongeren wekelijks een passende oefening, en wordt succes bekrachtigd. In totaal zijn er 4 modules, met elk 10 oefeningen. De modules bestaan uit motiverende, competentie verhogende, stemmingsverbeterende of planningsbevorderende interventies. Daarnaast is er een 5e module (terugvalpreventie) met 3 oefeningen, voor gebruikers die neigen naar hun ‘oude’ alcohol consumptiepatroon. Via dagboeken kunnen gebruikers hun voortgang bijhouden, ze worden gestimuleerd om te blijven meedoen via notificaties, en ze ontvangen complimenten voor behaalde successen.

 

WDJ is ontwikkeld volgens een iteratief proces: in verschillende stadia zijn concepten van de interventie aan de doelgroep voorgelegd en geëvalueerd, waarbij de focus lag op acceptatie en bruikbaarheid. In 2018 is de WDJ-app een laatste keer (4e pretest) voorgelegd aan een kleine groep toekomstige gebruikers (4 MBO-studenten). Resultaten van deze gebruikerstest wees uit dat deelnemers positief waren, ze gaven een gemiddeld rapportcijfer 8 voor WDJ.

 

Momenteel wordt WDJ in een groot veldexperiment onderzocht op effectiviteit. De inclusie van deelnemers voor dit veldexperiment liep van september 2018 t/m januari 2019, en deelnemers (N = 4.810) werden op basis van toeval toegewezen aan de experimentele (op maat ondersteuning; n = 2.414) of controle groep (geen ondersteuning; n = 2.396). Deelnemers voor dit veldexperiment werden geworven via de gezondheidsmonitor Testjeleefstijl.nu van het MBO, via een WDJ-lespakket voor het MBO en via een social media campagne voor 16 tot 24 jarige personen. In totaal hebben 6.148 personen zich geregistreerd in de WDJ-app. Hiervan voldeden 4.811 (78.3%) gebruikers aan de inclusiecriteria van het onderzoek (16 t/m 24 jaar en overmatig alcohol gebruik). Werving van deelnemers via social media was het meest succesvol. Het merendeel van de gebruikers geeft aan dat ze bij WDJ zijn gekomen via Facebook (62.8%; n=3.022), en slechts een klein deel via TJL (4.8%; n=229) of via hun docent (3.0%; n=142). Het grootste deel van de gebruikers volgt een MBO-opleiding (34.7%; 1.670), gevolgd door HBO (31.7%; n=1.527) en WO (22.7%; n=1.093).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2018 is de WatDrinkJij(WDJ)-app verder doorontwikkeld en gepretest (4e en laatste pretest) bij potentiele gebruikers (4 MBO-studenten). Deelnemers waren positief (gemiddeld rapportcijfer 8). Ze gaven aan dat WDJ makkelijk en duidelijk te gebruiken is, dat de teksten begrijpelijk zijn, alles goed vindbaar is en dat de hoeveelheid meldingen goed is. De mate van betrokkenheid bij WDJ varieerde: twee deelnemers voelden zich wel betrokken bij het onderwerp alcohol (zij vonden dit interessant en waren serieus bezig met WDJ), de andere twee deden vooral mee vanwege het onderzoek.

 

WDJ combineert bewezen effectieve methodieken. Innovatief is de dynamisch, getailorde en adaptieve feedback. WDJ biedt op het individu toegesneden ondersteuning over alcoholgebruik (getailord). Het interventieaanbod is dynamisch, het past zich in de tijd aan naar de context en het stadium van verandering van de gebruiker (adaptief), en is gebaseerd op doelstellingen voor minder drinken, de mate van succes hierbij, hun motivatie, stemming en eigen-effectiviteit. Het interventieaanbod varieert van motivationele, stemmings-, vaardigheids-, plannings- tot terugvalpreventie-oefeningen. De gebruiker ontvangt feedback over voortgang, reminders ter bevordering van compliance, en positieve bekrachtiging bij successen. De doorgaande metingen (dagboek) bij het individu bieden een lerend feedbacksysteem waarop de inhoud en frequentie van de interventie wordt afgestemd.

 

De werving van deelnemers voor het veldexperiment liep van september 2018 tot en met januari 2019, en werd uitgevoerd via:

- Testjeleefstijl.nu (TJL): MBO studenten die de TJL alcoholmodule invulden en overmatig dronken (d.w.z. binge drinken of meer dronken dan de aanbevelingen; Gezondheidsraad, 2006) ontvingen in TJL één (in geval van binge drinken óf meer drinken dan de aanbevelingen) of twee (combinatie van beiden) keer de oproep (een webpagina) om mee te doen aan het WDJ-onderzoek. Daarnaast hebben 4 van de 9 gevraagde contactpersonen van TJL/scholen WDJ extra onder de aandacht gebracht. Bij deze scholen ontvingen docenten die TJL in de klas afnamen, een folder met uitleg (voor docenten) en een powerpoint (voor leerlingen) om leerlingen te enthousiasmeren tot deelname. Ook zijn deze contactpersonen geattendeerd op het lespakket (zie volgende punt). Bezoekcijfers van TJL wezen uit dat er in totaal 12.004 studenten de alcoholmodule hebben afgerond, hiervan zijn meer dan de helft doorgeleid naar de WDJ pagina (6.290 studenten deden aan binge drinken, en 6.619 studenten dronken overmatig alcohol).

- WDJ-lespakket: Er is een lespakket Watdrinkjij ontwikkeld voor MBO-studenten (www.lesmateriaalwatdrinkjij.nl, toegankelijk via inlog). Het lespakket bestaat uit 2 lessen. In de eerste les worden studenten door middel van filmpjes, opdrachten en discussies gestimuleerd na te denken over hun alcoholgebruik, hoe belangrijk zij dit vinden en welke verwachtingen er over alcoholgebruik zijn. De tweede les gaat over de invloed van anderen op je alcoholgebruik en hoe je hiermee kan omgaan, je eigen keuzes kan maken en ‘nee’ kan zeggen. Bij afronding van de 2e les worden studenten geattendeerd op de WDJ-app en het onderzoek. Om dit lespakket te geven, zijn MBO-docenten burgerschap geworven via een oproep in de nieuwsbrief en via de verzendlijst (e-mail) van de MBO-raad. Op deze oproep hebben 16 scholen (26 docenten) gereageerd, hiervan hebben 14 scholen (22 docenten) het lespakket daadwerkelijk bij één of meerdere klassen (N = 46) gegeven.

- Social media: Er is een social media campagne ontwikkeld om WDJ onder de aandacht te brengen bij jongeren van 16 t/m 24 jaar. Deze campagne bestaat uit 10 advertenties die werden ingezet via Facebook en Instagram. Daarnaast was er een facebookpagina, en zijn er PR berichten via Trimbos websites uitgezet (trimbos.nl, drugsenuitgaan.nl). Dit heeft geleid tot 2.006.877 vertoningen op Facebook en Instagram, 252.261 bereikte personen, 23.505 klikken naar de stores, 1.459 interacties (vb. likes, shares, reacties).

 

In totaal hebben 6.148 deelnemers zich in de WDJ-app geregistreerd. Hiervan voldeden 4.811 (78.3%) gebruikers aan de inclusiecriteria (16 t/m 24 jaar en overmatig alcohol gebruiker ((binge drinken en/of meer drinken dan de aanbevelingen (Gezondheidsraad, 2006)). Deelnemers werden op basis van toeval toegewezen aan de experimentele (49.8%, n=2396) of controlegroep (50.2%; n=2414). Werving via sociale media was het meest succesvol. Het merendeel van de gebruikers geeft aan dat ze bij WDJ zijn gekomen via Facebook (62.8%; n=3.022), en slechts een klein deel via TJL (4.8%; n=229) of via hun docent (3.0%; n=142). Het grootste deel van de gebruikers volgt een MBO-opleiding (34.7%; n=1.670), gevolgd door HBO (31.7%; n=1.527) en WO (22.7%; n=1.093). De helft van de gebruikers is vrouwelijk (47%, n=2.260). Van de gebruikers doet 90.5% aan binge drinken (n=4.352), en 87.5% (n=4.307) drinkt meer dan de maximaal aanbevolen hoeveelheid (Gezondheidsraad, 2006).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PROBLEM DEFINITION

In the Netherlands, 70% of the students drink too much alcohol. Lower educated students engage in heavy drinking more often and start drinking earlier than higher educated peers. Since evidence-based interventions targeting heavy drinking in lower educated students are lacking, this project will develop and test an improved version of “What Do You Drink” (WDYD). This multi-session online tailored alcohol intervention (WDYD+) will be implemented in Test Je Leefstijl (TJL), a web-based lifestyle monitor for secondary vocational education students (i.e., MBO-students). WDYD, a single-session web-based brief alcohol intervention, has already proven its potential in college students.

 

EVIDENCE-BASED BEHAVIOR CHANGE TECHNIQUES

Because MBO-students indicated their need for more thoughtful and tailored feedback, computer tailoring is used as one of the two core change techniques in WDYD+. The second technique is Motivational Interviewing (MI). MI suits best among those ambivalent about behavior change; a state prevalent among 90% of heavy drinking lower educated students. Both computer tailoring and MI have proven effective, and combining them in a pure online intervention (i.e., without real-life person contact) is highly innovative. A first test, applied in another context, showed positive effects at 12 month follow-up.

 

IMPLEMENTATION PERSPECTIVE

TJL is completed by more than 20 000 MBO-students yearly. WDYD+ will be embedded in TJL as a stand-alone behavioral feedback module for heavy drinking MBO-students. By embedding WDYD+ in the existing structures of TJL, implementation is ensured. Trimbos Institute will continue ownership after the study.

 

RESEARCH QUESTIONS

Effect evaluation:

1. Is exposure to WDYD+ more effective in changing alcohol drinking (primary outcome) and determinants (secondary outcomes) in heavy drinking MBO-students in the Netherlands at short and long-term follow-up (i.e., 2 weeks and 6 months after the intervention period) and over time compared to those exposed to the usual feedback module on alcohol drinking of TJL?

Process evaluation:

2. To what extend are heavy drinking MBO-students appointed to WDYD+ exposed to the intervention (i.e., program fidelity) and how do they evaluate WDYD+ (i.e., usability and acceptability) compared to those exposed to the usual feedback module on alcohol drinking in TJL?

 

DESIGN

The effectiveness of WDYD+ will be evaluated by a 2-arm parallel-group Randomized Controlled Trial (RCT). MBO-students who are heavy drinkers, according to the TJL-assessment, will be randomly assigned to the experimental or control group (N = 655 students/arm). Students in the experimental group will participate in a minimum of 3 brief WDYD+-sessions during a period of 8 weeks. Outcomes are assessed at baseline (i.e., before the start of the intervention) and at 2 weeks and 6 months follow-up (i.e., after the intervention period) by online surveys. Ecological Momentary Assessments (EMA; 11 times) between both follow-ups will be added to control for the fluctuating nature of alcohol drinking and contextual factors.

 

IMPROVEMENT AND ADAPTION PROCESS

Taking WDYD as a point of departure is a logical step since it has shown potential when applied to other students. We propose a 3-stage improvement and adaptation process:

1) Systematic development of WDYD+: Refinement of change objectives and methods, combining the core change techniques for online application, iterative tests and refinement based on consultations with MBO-students, MBO-schools and (alcohol) behavior experts.

2) Conducting a 2-arm parallel-group RCT: After the baseline assessment, a random sample of MBO-students who visit TJL will be appointed to WDYD+. Students in the control group will be appointed to the current feedback module offered by TJL. After the intervention period of 8 weeks, participants will receive 2 surveys and 11 EMAs between 2 weeks and 6 months after completing the intervention.

3) Effect and process evaluation (data-analyses), communication of the results (publication and presentations), and implementation of WDYD+ within TJL.

 

INVOLVEMENT OF PARTICIPANTS AND IMPLEMENTING ORGANIZATIONS

To ensure adequate fit, MBO-students will be intensively involved in an iterative developmental process. Additionally, MBO-schools (Nova College and Deltion College), the Vocational Education and Training (VET) council (in Dutch: MBO-raad), and the TJL Foundation (owner of TJL) will advise on its compatibility with the existing school curriculum and student care structures. Alcohol expertise and ownership is preserved by collaboration with the Trimbos Institute, the owner of WDYD(+) and full member of the project team.

 

EXPERTISE OF THE RESEARCH GROUP

The members of the research group have extensive and documented expertise in research on the development and evaluation of school health innovations, tailoring, alcohol drinking, the application of MI and designing online interventions.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website