Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2017 zijn een aantal stappen doorlopen bij het ontwikkelen van een dynamische, getailorde, adaptieve alcohol interventie (‘Watdrinkjij+ app’; WDJ+) voor MBO-studenten. Deze stappen hebben plaatsgevonden in samenwerking met MBO-leerlingen en MBO-scholen en met vertegenwoordigers van onderzoek en praktijk (Adviescommissie). Met behulp van Intervention Mapping is de WDJ+ interventie ontwikkeld in vier stappen: A) Statisch ontwerp (uitgetekende versie van schermen), B) Dynamisch ontwerp (interactieve klikbare versie), C) Concept interventie, en D) Definitieve interventie. Na iedere stap zijn pretests gehouden onder MBO-leerlingen om wensen voor vorm en toepassing van de interventie, de tevredenheid met het ontwerp en de mogelijkheden voor verbeteringen te toetsen. Uit de pretests blijkt dat zij positief zijn over de interventie; deze wordt geëvalueerd als mooi, interessant en leerzaam. Echter, een uitdaging is het verhogen van de persoonlijke relevantie voor (de start van) het gebruik van de interventie; studenten geven aan hun alcoholconsumptie onder controle te hebben en niet minder te willen drinken, ook al drinken zij (veel) meer dan de richtlijnen voor aanvaardbaar

alcoholgebruik. Naast de ontwikkeling van de interventie, is ook de gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT; geregistreerd bij het Nederlands Trial Register NTR6619) voorbereid: 1) de online vragenlijsten en dagboeken zijn ontwikkeld om effecten van de interventie op het alcoholgebruik en de determinanten te meten; 2) De alcoholmodule van Testjeleefstijl (TJL) is uitgebreid met een oproep om mee te doen aan het WDJ+ onderzoek; en 3) MBO-scholen en docenten zijn gevraagd om bij de afname van TJL in de klas leerlingen te enthousiasmeren voor het WDJ+ onderzoek. In september 2017 is de werving van MBO-leerlingen voor de RCT gestart via TJL en MBO-docenten. Voor het veldexperiment zijn 1310 leerlingen nodig, maar de respons was veel lager (n= 253) dan gewenst. Na overleg met de adviescommissie zijn alternatieve strategieën voor werving voorgesteld.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kader van de ontwikkeling van WDJ+ zijn de volgende resultaten behaald:

 

- Pretest 1: Het statische ontwerp van WDJ+ (een uitgetekende versie van WDJ+) is voorgelegd aan 23 MBO-studenten middels 4 focusgroep interviews. Zij waren positief over WDJ+ (gemiddeld rapportcijfer: 7.1), specifiek over de vormgeving, het taalgebruik en de hoeveelheid tekst. Echter, zij ervaren geen noodzaak en motivatie om minder te drinken. Gebruik van WDJ+ via een mobiele applicatie heeft de voorkeur boven een website of computer vanwege de privacy en toegankelijkheid.

- Pretest 2: Het dynamisch ontwerp van WDJ+ (een klikbare versie van de mobiele applicatie van inclusie tot en met de eerste sessie) is voorgelegd aan 58 MBO-studenten. Zij waren positief over WDJ+ (gemiddeld rapportcijfer: 7.0); specifiek over de gebruiksvriendelijkheid, de interactiviteit, de navigatie, de functionaliteiten, de vormgeving, en de tijdsbesteding. Minder aansprekend waren het taalgebruik (door woorden als ‘hulp’ voelt men zich patiënt), de hoeveelheid tekst (teveel) en plaatjes (te weinig) en de mate waarin men zich gestuurd voelt minder te drinken (geboden oefeningen richtten zich te eenzijdig op voordelen van minder drinken). Het ontwerp is ook voorgelegd aan 6 leden van de adviescommissie (MBO-raad, NOVA College, Deltion College/Stichting TJL, Radboud Universiteit, Open Universiteit, Trimbos instituut). Zij waren positief over de strategie en tijdsbesteding, en gaven suggesties voor verbetering voor het taalgebruik, de mate van sturing, de hoeveelheid tekst en de visuele ondersteuning.

- Twee klassen 2e jaars MBO-studenten van het NOVA College (opleidingen Nieuwe Media en Management) hebben 25 filmpjes gemaakt voor WDJ+ met ervaringsverhalen, gericht op het versterken van de motivatie en vaardigheden om minder te drinken.

- Pretest 3: Een semi-definitieve versie van WDJ+ (teksten zijn ingekort, oefeningen zijn tweezijdig gemaakt en filmpjes zijn toegevoegd), is voorgelegd aan 3 MBO-studenten. Zij waren positief over de app (gemiddeld rapportcijfer: 7.3), specifiek de vormgeving, het taalgebruik, de gebruiksvriendelijkheid, de navigatie en de interactie; ze gaven aan dat er meer plaatjes konden worden getoond.

- Aan de definitieve versie van WDJ+ zijn meer plaatjes en een animatie toegevoegd.

 

WDJ+ combineert evidence-based methodieken. Innovatief is de dynamisch, getailorde en adaptieve feedback. WDJ+ biedt op het individu toegesneden ondersteuning over alcoholgebruik (getailord). Het interventieaanbod is dynamisch omdat het zich in de tijd aanpast al naargelang de context en het stadium van verandering waarin de persoon verkeert (adaptief), op basis van hun eigen doelstellingen voor minder drinken, de mate waarin zij succes boeken, hun motivatie, stemming en eigen-effectiviteit. Het aanbod varieert van motivationele oefeningen, stemmingsoefeningen, vaardigheidsoefeningen, terugvalpreventieoefeningen tot planningsoefeningen. Tevens ontvangt de gebruiker feedback over voortgang, reminders ter bevordering van compliance, en positieve bekrachtiging bij successen. Ook bevat WDJ+ strategieën om tussentijdse uitval te ondervangen. De doorgaande metingen (dagboek) bij het individu bieden een lerend feedbacksysteem waarop de inhoud en frequentie van de interventie wordt afgestemd. Recent onderzoek toont aan dat deze vorm van adaptieve tailoring bijdraagt aan het voorkomen van terugval en behoud van gezond gedrag (vb. Brendryen et al., 2013; 2014; Gustafson et al., 2014; Holter et al., 2016).

 

In het kader van de geplande RCT zijn de volgende voorbereidingen verricht:

 

- WDJ+ is toegevoegd aan het Nederlands Trail Register (NRT6619).

- De meetinstrumenten (voormeting, twee nametingen, dagboek) en databestanden zijn gemaakt om het gebruik van WDJ+ vast te stellen, evenals (fluctuaties door de tijd van) effecten van WDJ+ op alcoholinname en determinanten (intentie, attitude, eigen-effectiviteit).

- Voor de werving van MBO-leerlingen is het volgende voorbereid:

1) Aan de alcoholmodule van TJL zijn 2 pagina’s toegevoegd om leerlingen op te roepen voor deelname aan het WDJ+ onderzoek.

2) Docenten van 9 MBO-scholen zijn via de TJL coördinatoren opgeroepen om WDJ+ onder de aandacht te brengen bij leerlingen tijdens de afname van TJL.

 

Fase 2 (RCT):

- In september 2017 is gestart met de werving van MBO-leerlingen via TJL en docenten. Van 1 september 2017 tot en met 31 januari 2018 hebben er 21.853 leerlingen de alcoholmodule van TJL afgerond, hiervan ontvingen er 11.871 leerlingen (55%) de oproep om deel te nemen aan het WDJ+ onderzoek.

- De werving van leerlingen via TJL en via docenten heeft niet de benodigde aantal respondenten opgeleverd. Beoogd was 655 MBO-leerlingen per arm (totaal 1.310), echter, er zijn tot en met 5 februari 2018 in totaal 253 deelnemers aan het WDJ-onderzoek gestart (121 controlegroep, 132 experimentele groep).

- Naar aanleiding hiervan is de adviescommissie geraadpleegd voor oplossingen voor de werving van MBO-leerlingen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PROBLEM DEFINITION

In the Netherlands, 70% of the students drink too much alcohol. Lower educated students engage in heavy drinking more often and start drinking earlier than higher educated peers. Since evidence-based interventions targeting heavy drinking in lower educated students are lacking, this project will develop and test an improved version of “What Do You Drink” (WDYD). This multi-session online tailored alcohol intervention (WDYD+) will be implemented in Test Je Leefstijl (TJL), a web-based lifestyle monitor for secondary vocational education students (i.e., MBO-students). WDYD, a single-session web-based brief alcohol intervention, has already proven its potential in college students.

 

EVIDENCE-BASED BEHAVIOR CHANGE TECHNIQUES

Because MBO-students indicated their need for more thoughtful and tailored feedback, computer tailoring is used as one of the two core change techniques in WDYD+. The second technique is Motivational Interviewing (MI). MI suits best among those ambivalent about behavior change; a state prevalent among 90% of heavy drinking lower educated students. Both computer tailoring and MI have proven effective, and combining them in a pure online intervention (i.e., without real-life person contact) is highly innovative. A first test, applied in another context, showed positive effects at 12 month follow-up.

 

IMPLEMENTATION PERSPECTIVE

TJL is completed by more than 20 000 MBO-students yearly. WDYD+ will be embedded in TJL as a stand-alone behavioral feedback module for heavy drinking MBO-students. By embedding WDYD+ in the existing structures of TJL, implementation is ensured. Trimbos Institute will continue ownership after the study.

 

RESEARCH QUESTIONS

Effect evaluation:

1. Is exposure to WDYD+ more effective in changing alcohol drinking (primary outcome) and determinants (secondary outcomes) in heavy drinking MBO-students in the Netherlands at short and long-term follow-up (i.e., 2 weeks and 6 months after the intervention period) and over time compared to those exposed to the usual feedback module on alcohol drinking of TJL?

Process evaluation:

2. To what extend are heavy drinking MBO-students appointed to WDYD+ exposed to the intervention (i.e., program fidelity) and how do they evaluate WDYD+ (i.e., usability and acceptability) compared to those exposed to the usual feedback module on alcohol drinking in TJL?

 

DESIGN

The effectiveness of WDYD+ will be evaluated by a 2-arm parallel-group Randomized Controlled Trial (RCT). MBO-students who are heavy drinkers, according to the TJL-assessment, will be randomly assigned to the experimental or control group (N = 655 students/arm). Students in the experimental group will participate in a minimum of 3 brief WDYD+-sessions during a period of 8 weeks. Outcomes are assessed at baseline (i.e., before the start of the intervention) and at 2 weeks and 6 months follow-up (i.e., after the intervention period) by online surveys. Ecological Momentary Assessments (EMA; 11 times) between both follow-ups will be added to control for the fluctuating nature of alcohol drinking and contextual factors.

 

IMPROVEMENT AND ADAPTION PROCESS

Taking WDYD as a point of departure is a logical step since it has shown potential when applied to other students. We propose a 3-stage improvement and adaptation process:

1) Systematic development of WDYD+: Refinement of change objectives and methods, combining the core change techniques for online application, iterative tests and refinement based on consultations with MBO-students, MBO-schools and (alcohol) behavior experts.

2) Conducting a 2-arm parallel-group RCT: After the baseline assessment, a random sample of MBO-students who visit TJL will be appointed to WDYD+. Students in the control group will be appointed to the current feedback module offered by TJL. After the intervention period of 8 weeks, participants will receive 2 surveys and 11 EMAs between 2 weeks and 6 months after completing the intervention.

3) Effect and process evaluation (data-analyses), communication of the results (publication and presentations), and implementation of WDYD+ within TJL.

 

INVOLVEMENT OF PARTICIPANTS AND IMPLEMENTING ORGANIZATIONS

To ensure adequate fit, MBO-students will be intensively involved in an iterative developmental process. Additionally, MBO-schools (Nova College and Deltion College), the Vocational Education and Training (VET) council (in Dutch: MBO-raad), and the TJL Foundation (owner of TJL) will advise on its compatibility with the existing school curriculum and student care structures. Alcohol expertise and ownership is preserved by collaboration with the Trimbos Institute, the owner of WDYD(+) and full member of the project team.

 

EXPERTISE OF THE RESEARCH GROUP

The members of the research group have extensive and documented expertise in research on the development and evaluation of school health innovations, tailoring, alcohol drinking, the application of MI and designing online interventions.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website