Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons Rots en Water (R&W) project is goedgekeurd door de Facultaire Ethische Toetsingscommissie van de Universiteit Utrecht. Het project loopt goed op schema. Dertien scholen met in totaal 1236 eerstejaars leerlingen participeren in het project. Inmiddels zijn alle R&W lessen van het eerste jaar aan de VMBO leerlingen gegeven en zijn ook de voor-, tussentijdse en nametingen afgenomen. We hebben het afgelopen jaar geëvalueerd met de contactpersonen van de scholen en een paar kleine verbeterpunten besproken voor afname van de vragenlijsten in het 2e schooljaar. Op dit moment worden de voor-, na- en follow-up metingen van dit 2e schooljaar ingepland met de scholen. Het inplannen verloopt soepel en we verwachten hier geen problemen. Daarnaast is er een terugkomdag geweest voor de R&W trainers. Op deze dag is geëvalueerd hoe de R&W lessen zijn verlopen en hebben ze aanvullende training gekregen voor de R&W lessen van volgend schooljaar.

 

De afname van de vragenlijsten is goed verlopen. Ook de observaties zijn goed gegaan. In het totaal hebben we 65 dyades op zowel de voor- als op de nameting geobserveerd. Momenteel zijn we bezig met het coderen van deze observaties.

 

Het protocol artikel van het project is geaccepteerd in BMC Psychology. Daarnaast zijn we bezig met het schrijven van een artikel over het effect van R&W op de sociale veiligheid van leerlingen en of dat effect indirect via communicatie loopt (op basis van de observatie gegevens). Verder zijn we bezig met het schrijven van een meta-analyse over universele school interventies. Hierbij wordt geanalyseerd wat (in)effectieve componenten zijn.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voorlopige resultaten van het effect van R&W op de sociale veiligheid van leerlingen laten zien dat na het eerste jaar R&W er geen verschillen zijn tussen de leerlingen in de R&W conditie en de controle conditie op ervaren sociale veiligheid in de klas en agressie. Wel rapporteren de leerlingen in de R&W conditie dat ze minder gepest worden (victimizatie) door klasgenoten dan de leerlingen in de controle conditie. Dit effect lijkt indirect via prosociale communicatie te lopen; R&W verbetert de prosociale communicatie van de leerlingen waardoor er minder leerlingen gepest worden in de klas.

 

Op basis van voorlopige resultaten van de meta-analyse (104 artikelen tot nu toe geïncludeerd) blijken universele school interventies een klein, positief effect te laten zien in het verbeteren van de socio-emotionele ontwikkeling van leerlingen en hun sociale veiligheid. Verder gaan we onderzoeken welke componenten, zoals emotie regulatie, huiswerk, betrokkenheid schoolpersoneel, het sterkst gerelateerd zijn aan effectieve interventies.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In this project we aim to examine whether the Rock & Water (R&W) program contributes to increases in resilience, psychosocial wellbeing, social safety, and sexual health of prevocational boys and girls with different ethnic backgrounds. An RCT-design will be used to study whether the program is ‘solid as a rock’ (does it work?) and which elements are ‘flexible as water’ (working elements). The study examines under which condition the program is effective: 1) “R&W light” (training core-team); 2) “R&W Standard” (training core-team and whole school team); and 3) “R&W Plus” (training core-team, whole school team and parent participation). Characteristics of youth and trainers are taken into account (moderator effects). It is further examined whether effects of R&W are mediated by increases in self-control, self-reflection, and self-esteem of youth. In addition, it is investigated whether communication style of youth within the classroom (decreases in norm deviant talk) mediates the effects of R&W on social safety. Finally, youth themselves are given the opportunity to indicate their need for care, to be able to change care facilities for youth.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website