Projectomschrijving

Rots en Water is een psychofysieke training voor jongeren. Het doel van het huidige project is om na te gaan, door middel van een Randomised-Controlled Trial design, of Rots en Water effect heeft op de weerbaarheid, het psychosociaal welbevinden, de sociale veiligheid en de seksuele gezondheid van vmbo-leerlingen. Daarnaast wordt onderzocht onder welke condities Rots en Water effectief is, waarbij tevens gelet wordt op eigenschappen van jongeren en trainers. Ook zal worden onderzocht hoe die effecten bereikt worden: verloopt dat via meer zelfcontrole, zelfreflectie, en een groter gevoel van eigenwaarde van de leerlingen? Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de communicatie in de klas: verbetert de communicatie tussen de leerlingen en leidt dit tot een hoger gevoel van sociale veiligheid? Tenslotte wordt ook onderzocht wat de zorgbehoefte is van leerlingen zelf.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website