Projectomschrijving

Vraagstuk en onderzoek

Rots en Water is een psychofysieke training voor jongeren. Het doel van het huidige project is om na te gaan, door middel van een Randomised-Controlled Trial design, of Rots en Water effect heeft op de weerbaarheid, het psychosociaal welbevinden, de sociale veiligheid en de seksuele gezondheid van vmbo-leerlingen. Daarnaast wordt onderzocht onder welke condities Rots en Water effectief is, waarbij tevens gelet wordt op eigenschappen van jongeren en trainers. Ook zal worden onderzocht hoe die effecten bereikt worden: verloopt dat via meer zelfcontrole, zelfreflectie, en een groter gevoel van eigenwaarde van de leerlingen? Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de communicatie in de klas: verbetert de communicatie tussen de leerlingen en leidt dit tot een hoger gevoel van sociale veiligheid? Tenslotte wordt ook onderzocht wat de zorgbehoefte is van leerlingen zelf.

Eerste resultaten

Universele schoolinterventies leiden, volgens de meta-analyse, bij leerlingen tot kleine positieve veranderingen in hoe ze zichzelf zien en hoe ze met anderen omgaan. Daarbij blijken sommige veelgebruikte componenten gerelateerd te zijn aan zwakkere effecten, terwijl andere componenten die gerelateerd zijn aan sterkere effecten zelden toegepast worden. De schoolinterventie Rots & Water blijkt vooral effectief (op enkele uitkomsten) bij vmbo-brugklasleerlingen als weinig leerkrachten bij de interventie betrokken zijn. Het betrekken van meer leerkrachten en ouders bij de interventie en uitbreiding naar leerjaar twee waren componenten die niet bijdroegen aan de effectiviteit. Daarnaast waren persoonlijkheidskenmerken van invloed op de effectiviteit. Verder laat een deelstudie met observaties van klasgenoten zien dat het van belang is om te richten op prosociaal gedrag. Gezien de kleine effecten is meer onderzoek nodig naar componenten om universele schoolinterventies te optimaliseren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website