Projectomschrijving

Vraagstuk

Om een gezonde leefstijl bij de Nederlandse jeugd te stimuleren, wordt landelijk het programma Gezonde School uitgevoerd. Doel is om via het onderwijs gezondheid te bevorderen. Tot nu toe is niet bekend of deze aanpak echt werkt. En als het werkt, is niet bekend welke onderdelen vooral werken. Daarom wordt onderzoek uitgevoerd.

Onderzoek

Met het onderzoek wordt de vraag beantwoord: leidt de Gezonde School-aanpak tot verbetering in gezondheid, leefstijl, welbevinden en schoolprestaties? Vervolgens wordt de vraag beantwoord: welke manier van uitvoering op school en vanuit de GGD draagt in positieve zin bij? Voor de vraag OF het werkt wordt gebruik gemaakt van gegevens die op scholen, bij GGD’en en bij het CBS beschikbaar zijn. Voor de vraag HOE het werkt wordt bij 10 GGD’en gekeken naar de uitvoeringspraktijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van negen GGD-en, de Academische Werkplaatsen Limburg, Agora en Amphi, de Universiteit Maastricht en TNO.

Verwachte uitkomst

Dit onderzoek levert inzicht op over inhoud, bereik en haalbaarheid van de Gezonde School-aanpak voor scholen en GGD-en. Ook biedt het verklaringen voor verschillen in de implementatie van de aanpak op schoolniveau en de effecten op leerlingniveau. Op basis van deze inzichten worden concrete adviezen en handvatten ontwikkeld om de invulling en uitvoering van de Gezonde School-aanpak in de toekomst te versterken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website