Projectomschrijving

Vraagstuk

Steeds vaker besteden Nederlandse scholen aandacht aan gezond eet- en beweeggedrag met de Gezonde School aanpak. Schoolprogramma’s beklijven echter moeizaam, waardoor effecten op lange termijn beperkt lijken te zijn.

Onderzoek

Met het creëren van een gezonde school community werd beoogd de Gezonde School aanpak op een praktische, duurzame wijze vorm te geven, uitgaande van de ‘eigen kracht’ in de school. Leerlingen, schoolpersoneel en ouders werkten samen aan een Gezonde School met activiteiten die pasten bij de context en populatie van de school en die het maken van gezonde keuzes in eet- en beweeggedrag op school én thuis stimuleerde.

Uitkomst

Uit interviews bleek dat de ‘eigen kracht’ van interventiescholen was toegenomen. Motiverend en verbindend leiderschap was daarvoor cruciaal en resulteerde in een positievere houding en breder gedragen activiteiten, die pasten bij de school. Scholen hebben ondersteuning nodig om de aanpak beter te borgen in een dynamische omgeving en om netwerken buiten school te benutten. Resultaten op BMI, eet- en beweeggedrag vergeleken met vier controlescholen volgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website