Projectomschrijving

Het aantal mishandelde kinderen in Nederland wordt geschat op (veel) meer dan 100.000 per jaar. De overgrote meerderheid van deze kinderen is in de leerplichtige leeftijd en gaat dus naar school. Toch doen scholen sinds jaar en dag weinig meldingen van (vermoedens van) kindermishandeling bij Veilig Thuis en haar voorlopers (het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Bureau Vertrouwensartsen (BVA)). In dit project wordt enerzijds geprobeerd om leerkrachten van basisscholen op basis van een concrete casus actief te steunen bij hun vragen en omgang met (vermoedens van) kindermishandeling. Anderzijds wordt in het contact met de leerkracht onderzoek gedaan naar belemmerende en bevorderende factoren bij het signaleren en melden. Nagegaan wordt welke veranderingen met deze interventie teweeg worden gebracht. Bijvoorbeeld of kindermishandeling eerder kan worden opgemerkt. Ook worden de geschatte kosten en baten van deze aanpak beoordeeld. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan aan beleidsmakers, professionals en opleidingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website