Projectomschrijving

Het ERASE-VIMP project is een stimulans voor de verspreiding en implementatie van een drietal praktische instrumenten voor de kwaliteitsverbetering en standaardisering van het multidisciplinair overleg ouderenmishandeling (ERASE-MDO). Het gaat over 1. aanvullende gegevensverzameling bij een vermoeden van ouderenmishandeling, 2. standaard operating procedure voor anonieme bespreking en uitdieping van de casus tijdens het multidisciplinair overleg (MDO) ouderenmishandeling en 3. besluitvormingsprocedure en -formulier te gebruiken tijdens het MDO ouderenmishandeling. Door middel van focusgroep interviews worden wensen van eindgebruikers geïnventariseerd. Vervolgens wordt een tutorial en implementatieplan ontwikkeld. De drie praktische instrumenten worden in drie ziekenhuizen, gedurende een periode van vier maanden, geïmplementeerd met coaching door de onderzoeksgroep en senior implementatiefellow. Na evaluatie vindt eventuele bijstelling van tutorial en implementatieadviezen plaats.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website