Projectomschrijving

Om kindermishandeling te voorkomen is het van belang om opgroei- en opvoedingsproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren. In een vroeg stadium kan vaak effectiever worden ingegrepen om kindermishandeling te voorkomen omdat problemen dan nog beter (en met minder kosten) behandelbaar zijn. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) vervult een sleutelrol in de vroegsignalering van kindermishandeling omdat de JGZ als enige sector alle kinderen in Nederland vanaf de geboorte in beeld heeft. Tegelijkertijd laten diverse onderzoeken zien dat vroegsignalering van kindermishandeling in de JGZ tekort schiet. Dit komt onder meer doordat in de JGZ geen geschikt instrument beschikbaar is specifiek voor vroegsignalering van kindermishandeling. Het doel van het huidige project is daarom om een signaleringsinstrument te ontwikkelen specifiek voor vroegsignalering van kindermishandeling. Het instrument kan worden ingezet als aanvulling op de instrumenten met een bredere scope op ongunstige opgroei-omstandigheden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website