Projectomschrijving

Doel van dit project is om het nieuwe behandelmodel, voor kinderen die op jonge leeftijd meervoudig interpersoonlijk zijn getraumatiseerd, te implementeren en verspreiden. Het nieuwe behandelmodel, IGT-K (integratieve gehechtheidbevorderende traumabehandeling voor kinderen), richt zich op de doelgroep kinderen die met het bestaande aanbod aan effectieve traumabehandelingen niet bereikt worden, omdat zij naast posttraumatische stressymptomen ook problemen hebben op het gebied van gehechtheid, gedrag en emotieregulatie, en een ingewikkeld gezinssysteem. Bij IGT-K werken 2 therapeuten intensief samen met de (pleeg-)ouders en het kind, waarbij nieuwe technieken worden gebruikt voor gezinsinterventies en traumaverwerking middels EMDR.

De eerste resultaten van IGT-K zijn goed, concluderend kan gezegd worden dat 7 van de 8 kinderen die de behandeling en het onderzoek hebben afgerond op een of meer van de probleemgebieden een betekenisvolle afname van klachten laten zien. Deze verbetering wordt voornamelijk gezien op het gebied van gehechtheid en emotieregulatieproblemen. Er wordt een training ontwikkeld in dit nieuwe model en daarmee worden meer therapeuten opgeleid. We zullen een systeem van certificering en supervisie inrichten, zodat de kwaliteit van het nieuwe model hoog blijft.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website