Projectomschrijving

Schadelijke (traditionele) praktijken (STP) zijn vormen van druk en geweld, zoals huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, die zelfbeschikking van slachtoffers beperken. Slechts een klein deel van STP worden opgemerkt. Slachtoffers stellen veelal geen directe hulpvraag vanwege schaamte of loyaliteit aan familie. Om STP te herkennen, moeten professionals daarom extra scherp zijn op signalen. Aan de voorkant van de keten kan het verschil worden gemaakt. Het geweld bouwt zich bij STP vaak langzaam op en tijdig ingrijpen voorkomt escalatie. Echter, signalering kan voor eerstelijnsprofessionals een uitdaging zijn. Dit onderzoek van Fier, Sterk Huis, LKHA en Hogeschool Leiden beoogt bij te dragen aan kennis en vaardigheden van professionals rondom STP middels literatuuronderzoek, dossieronderzoek en interviews met slachtoffers en professionals. De resultaten worden vertaald naar tools die professionals kunnen ondersteunen bij casusafwegingen en cultuursensitieve communicatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website