Projectomschrijving

Soms zijn beschermende maatregelen voor het kind al in de zwangerschap noodzakelijk. Omdat de samenwerking en communicatie tussen professionals en met de ouders van cruciaal belang zijn bij de uitvoering van een maatregel, is het bestaande protocol van het Amsterdam UMC herzien en uitgebreid. De beoogde eindgebruikers zijn uitgebreid met o.a. eerstelijns verloskundigen en huisartsen. Ter bevordering van continuïteit van zorg, hebben alle VSV’s in de regio Amsterdam toegezegd het protocol te implementeren. Om implementatie te stimuleren worden er 5 bijeenkomsten gehouden met alle betrokkenen professionals in de regio Amsterdam, om meer begrip en inzicht in elkaars werkwijze te creëren. Het doel is het verbeteren van de samenwerking en zorg, bij kinderbeschermingsmaatregelen rondom de geboorte. In samenwerking met het Geboortezorg Consortium Noordwest Nederland en de coalities Kansrijke Start, wordt 1 regionale expertbijeenkomst gehouden voor de borging van het protocol in regionaal beleid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website