Projectomschrijving

Het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK) wordt geïmplementeerd in 25 ziekenhuizen. Het NSK wordt gebruikt door professionals op de spoedeisende hulp en bevordert alertheid op signalen van kindermishandeling. Bij een afwijkend NSK worden de professionals digitaal ondersteund in het werken met de meldcode kindermishandeling. Deze signalen worden onderzocht en er wordt met de ouders hierover in gesprek gegaan.

Het NSK zorgt voor transparantie bij ouders door een uniforme werkwijze met duidelijke werkafspraken voor het hele behandelteam. Aandachtsfunctionarissen kunnen efficiënter werken en het proces beter monitoren en begeleiden. De transparantie helpt ook in de samenwerkingen buiten het ziekenhuis. 

Om de NSK-werkwijze te borgen wordt in dit project een landelijke zorgevaluatie opgezet rondom het proces van signaleren van kindermishandeling in ziekenhuizen. Hierdoor kan, straks en in de toekomst, de kwaliteit van zorg rondom dit onderwerp blijvend worden verbeterd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website