Projectomschrijving

Ziekenhuizen spelen een belangrijke rol in het signaleren van kindermishandeling. Signaleringsinstrumenten helpen zorgverleners om aan kindermishandeling te denken. In Nederland zijn onderzoeken gedaan om te bepalen of deze instrumenten goed werken. De uitkomsten van deze onderzoeken hebben geleid tot het nationaal signaleringsinstrument kindermishandeling (NSK). In dit project wordt het NSK opgenomen in het elektronisch patiënten dossier van 10 ziekenhuizen. Als er een aanwijzing is voor kindersmishandeling wordt de zorgverlener door de 5 stappen van de KNMG-meldcode Kindermishandeling geleid. Op deze manier wordt de zorgverlener ondersteund om een vermoeden op kindermishandeling te onderzoeken. Alle zorgverleners worden getraind in deze werkwijze. De implementatie van het NSK vindt in verschillende rondes plaats zodat er optimaal van elkaar kan worden geleerd. Dit project is een blauwdruk voor de uiteindelijke nationale implementatie van het NSK.

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) vertelt hier meer over het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling voor Nederlandse ziekenhuizen: https://leck.nu/nsk/. NB Dit bericht verscheen op 29 maart 2021 op de website van het LECK.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website