Projectomschrijving

Jaarlijks krijgt ongeveer één op de vijftig thuiswonende ouderen te maken met ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling blijft vaak verborgen, men spreekt ook wel van ‘stil leed’. Op het moment dat een oudere acuut behandeld wordt in het ziekenhuis worden signalen soms zichtbaar. ‘Maar je gaat het als professional pas zien, als je het door hebt’.

In vervolg op een eerder praktijkgericht onderzoek valideert de onderzoeksgroep in dit project het instrument ERASE, om ouderenmishandeling vroegtijdig te signaleren. In dit project wordt het signaleringsinstrument onderzocht op validiteit. De focus ligt op het identificeren van werkelijke en onterecht positieve signaleringen van een vermoeden van ouderenmishandeling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website