Projectomschrijving

Docenten, schoolmaatschappelijk werkers en Intern Begeleiders spelen een belangrijke rol in de signalering en herkenning van eergerelateerd geweld (EGG)/ schadelijke praktijken (SP). Echter, uit interviews blijkt dat zij parate kennis op dit vlak missen en drempels ervaren in het oppakken van een vermoeden van EGG/SP. Daarnaast is het belangrijk dat docenten zelfbeschikking, eer en geweld bespreekbaar maken in de klas. Discussie over deze thema’s op school kan een eerste stap zijn om taboe’s (het niet durven praten over eergerelateerde praktijken) te doorbreken en bij te dragen aan normverandering. In de huidige implementatieimpuls wordt een docententraining “(M)eer zien” ontwikkeld en uitgetest. In die training komt aan bod: (1) een introductie op de signalering van EGG/SP en de ervaren drempels daarbij, (2) het versterken van vaardigheden bij een vermoeden en (3) een interactieve verdieping over zelfbeschikkingsrecht, eer en geweld, waarbij aanvullend lesmateriaal wordt ontwikkeld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website