Projectomschrijving

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) of meisjesbesnijdenis is strafbaar in Nederland. VGV wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op lichamelijke en psychische klachten. In 2010 is landelijk de Nederlandse ketenaanpak tegen VGV geïmplementeerd. Deze aanpak richt zich op preventie, zorg en wetshandhaving en wordt uitgevoerd door verschillende zorg –en hulpverleners. Het is onduidelijk of de aanpak goed functioneert in de praktijk. Ook is onbekend of besneden vrouwen en meisjes de hulp en zorg krijgen die zij nodig hebben. Dit geldt expliciet voor vrouwen en meisjes die afkomstig zijn uit risicolanden of waarvan een van de ouders afkomstig is uit een risicoland. Met dit project willen wij meer zicht krijgen op deze verschillende aspecten. Dit zullen wij doen met behulp van casusonderzoek, vragenlijstonderzoek en focusgroepen onder zorg –en hulpverleners die in de praktijk werkzaam zijn in de regio’s Amsterdam en Nijmegen, en de vrouwen en (de ouders van) de meisjes zelf.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website