Projectomschrijving

Huiselijk geweld is een complex probleem met een grote impact. Daarom is een effectieve aanpak cruciaal. Dat betekent ook een goede samenwerking tussen betrokken professionals, die met elkaar werken aan herstel van veiligheid en schade en de onderliggende factoren aanpakken die onveiligheid veroorzaken en in stand houden. Het Veiligheidshuis Haaglanden zoekt nog hoe zij de samenwerking tussen zorg, straf en bestuur het beste kunnen organiseren om duurzame veiligheid te realiseren.
In een actieonderzoek werkt een ontwikkelgroep aan het optimaliseren van de samenwerking in een cyclus van meten en verbeteren. Een dossieranalyse en interviews met sleutelfiguren en cliënten geven inzicht in de huidige samenwerking en mogelijke succesfactoren en knelpunten daarin. Dit onderzoek verdiept het inzicht in effectieve samenwerkingsprocessen, volgens het principe “al doende leert men en al lerend doet men”, met als resultaat de ontwikkeling van een effectieve aanpak bij complex huiselijk geweld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website