Projectomschrijving

Relatie Ouder Kind Deventer

Vraagstuk

Bevorderen van de ontwikkeling van een veilige hechtingsrelatie tijdens de zwangerschap en de periode daarna bij kwetsbare (aanstaande) ouders in Deventer.

Onderzoek

Het onderzoek omvat drie taakstellingen:

  1. Inhoudelijke vorming van het netwerk. Hierin wordt literatuuronderzoek gedaan naar risicofactoren en worden bestaande interventies in kaart gebracht. Ervaringen van ouders worden erin betrokken. Er wordt een keuze gemaakt voor (door)ontwikkeling van interventies, die in een pilot worden getoetst en geëvalueerd
  2. Samen leren via activiteiten waarin professionals elkaar ontmoeten
  3. Verspreiden van kennis via bestaande verbindingen met opleidingen, beroepsverenigingen en een bestaand platform

Verwachte uitkomst

We verwachten de volgende uitkomsten:

  1. Toolbox met interventies en producten
  2. Korte lijnen tussen professionals
  3. Vrij toegankelijke kennis en producten

En: meer kinderen die een veilige hechtingsrelatie kunnen ontwikkelen en daarmee een grotere kans op een gezond en gelukkig leven.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: e.polstra@impluz.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website