Projectomschrijving

Empowerment jonge vaders: Versterken van de rol van jonge vaders bij een onbedoelde zwangerschap

Vraagstuk

Onderzoek naar onbedoelde zwangerschappen richt zich vooral op de vrouw. Er is momenteel maar weinig bekend over de rol van mannen. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe de rol van jonge vaders kan worden versterkt in samenwerking met naasten en zorgverleners.

Onderzoek

De perspectieven van jonge mannen - die vader zijn of zullen worden als gevolg van een onbedoelde zwangerschap - hun naasten en zorgverleners, worden inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden een vragenlijst, interviews en focusgroepen uitgevoerd.

Verwachte uitkomst

Door kennisuitwisseling leidt het onderzoek direct tot ondersteuning van jonge mannen, hun naasten en zorgverleners die deelnemen aan het onderzoek. Daarnaast kunnen er op basis van het onderzoek aanbevelingen worden gedaan over hoe een toekomstige interventie het beste aansluit bij de behoeften van jonge mannen, alsmede hoe zorgverleners hen kunnen helpen bij het versterken van hun vaderrol.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: hilverda@eshpm.eur.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website