Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Werken in de JeugdzorgPlus is zwaar en complex en vraagt veel van de professional. Escalerende situaties en zware problematiek van de jongeren zorgen voor een grote werkdruk. Tegelijkertijd hebben veranderingen in het jeugdzorgveld negatieve invloed gehad op het werk in deze sector. Deze jongeren in de JeugdzorgPlus hebben behoefte aan een veilige leefomgeving en een stabiel personeelsbestand waaraan op dit moment onvoldoende aan kan worden voldaan. Dit onderzoek (Werken aan de toekomst van JeugdzorgPlus) verkent de arbeidsomstandigheden van jeugdprofessionals in de JeugdzorgPlus, onder welke voorwaarden de werkomstandigheden kunnen worden versterkt en het werk in de sector aantrekkelijker gemaakt kan worden. Dit onderzoek draagt bij aan het werven en behouden van voldoende en gemotiveerde jeugdprofessionals in de JeugdzorgPlus. Daarbij richt het zich met name op de (tertiaire en quartaire) arbeidsvoorwaarden die het werken in de JeugdzorgPlus positief ondersteunen. De samenhangende studie wordt vanuit drie perspectieven uitgevoerd. Het bredere arbeidsmarktperspectief schetst aan welke veranderingen het beroep van jeugdprofessional in de sector van de JeugdzorgPlus onderhevig is. Dit eerste onderzoeksdeel beschrijft de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en waar instellingen van JeugdzorgPlus op dit moment in het zoeken van personeel tegenaan lopen. Aandacht krijgen factoren die werkstress en werkplezier veroorzaken en daarbij hebben we ook aandacht voor regionale verschillen. In het tweede onderzoeksdeel, dat gaat over de teams en de organisatie, wordt het perspectief gericht op het handelingsvermogen van de jeugdprofessional en de ondersteuningsstructuur die daarbij nodig is. Organisatorische randvoorwaarden die de kwaliteit van het werk verbeteren krijgen in dit deel aandacht. In het derde deelonderzoek, ten slotte, gaat het over de professional zelf, de competenties die het werk binnen JeugdzorgPlus vergt en de organisatie en het leiderschap die daarbij nodig zijn. In dit deelonderzoek komt aan de orde wat er nodig is om de benodigde competenties te ontwikkelen en te behouden en wat dit betekent voor de initiële opleiding, de na- en bijscholing én de mogelijkheden voor leren binnen de organisaties.

Werken aan de toekomst van JeugdzorgPlus wordt uitgevoerd door drie onderzoeksinstituten die ervaring hebben in het uitvoeren van dit soort onderzoeken waarin verschillende partijen samenwerken. Drie instellingen van JeugdzorgPlus zullen actief participeren in het onderzoek. In het projectteam worden verschillende expertises samengebracht waaronder kennis over de jeugdzorg, organisatie en arbeidsmarkt, praktijkgericht onderzoek en praktijk kennis. Het onderzoek wordt in anderhalf jaar afgerond waarbij de resultaten gericht onder de aandacht worden gebracht van het beleid en de instellingen van JeugdzorgPlus.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website