Rapportage

Samenvatting

In de JeugdzorgPlus instellingen zitten ongeveer evenveel meisjes als jongens. De Monitor laat een verschil zien tussen jongens en meisjes dat zich uit in fysieke en psychische kenmerken, maar ook in kenmerken van de problematiek. Behandeling van ernstige externaliserende problematiek, waaronder delinquentie, is effectief als deze aansluit bij de risico’s en behoeften van de cliënt (Andrews, Bonta, & Wormith, 2006). Ook bij de JeugdzorgPlus populatie moet goede zorg (behandeling) aansluiten bij de specifieke problematiek en behoeften van de jeugdige. Er is tot op heden echter nog weinig aandacht geweest voor de verschillende behoeften van jongens en meisjes in de JeugdzorgPlus instellingen. Onbekend is dan ook of meisjes en jongens eenzelfde behandeling krijgen en of er op basis van specifieke problematiek gedifferentieerd wordt. 

Lees de volledige rapportage 'Meisjes in JeugdzorgPlus. Een onderzoek naar genderverschillen in problematiek, behandelplan en genderspecifiek werken'.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website