Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De start in de kinderopvang is een belangrijke stap voor zowel baby’s als ouders. Net als thuis is ook in de kinderopvang een veilige basis essentieel voor het welbevinden van baby’s. Onderzoek laat zien dat de start op kinderopvang stressvol kan zijn voor baby’s en dat de kwaliteit van de interacties tussen baby’s en pedagogisch medewerkers (Pm’ers) verbetering behoeft. Binnen dit project wordt een module Babyopvang voor de bestaande, bewezen effectieve Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting (VIPP) ontwikkeld en getoetst in een gerandomiseerde onderzoeksopzet met controlegroep. De module Babyopvang is gericht op het bevorderen van sensitief opvoeden van Pm’ers in kinderdagverblijven, het verhogen van de responsiviteit, het welbevinden, het verminderen van stress en het bevorderen van veilige gehechtheidsrelaties van de baby. De interventie (VIPP-Babyopvang) wordt ingezet direct na de start in kinderopvang. Ons tweede doel is te onderzoeken of de interventie bij ouders stress vermindert en een verandering in attitude over opvoeden van baby’s beïnvloedt. Daarnaast wordt onderzocht of de effecten van VIPP-Babyopvang worden gemodereerd door kenmerken van de baby (geslacht, leeftijd, temperament), de Pm’er (leeftijd, opleiding, ervaring) en de groep (groepsgrootte, ratio).

De steekproef bestaat uit 100 baby’s (3-6 maanden) met hun Pm’ers en ouders uit 100 verschillende babygroepen (50 in de interventiegroep en 50 in de controlegroep). De interventiegroep krijgt 5 bezoeken met video-feeback (VIPP-Babyopvang) en met de participanten uit de controlegroep worden 5 telefoongesprekken gevoerd. Stress van de baby wordt bepaald aan de hand van cortisolmetingen uit speeksel gedurende verschillende momenten van de dag, zowel thuis als op de kinderopvang. Door middel van observaties van videomateriaal worden de sensitiviteit van de Pm’er en de responsiviteit, het welbevinden en de gehechtheid van de baby in kaart gebracht. De stress van de ouders en de attitudes over opvoeden van baby’s van zowel de Pm’er als de ouder worden door middel van vragenlijsten bepaald.

Alle instrumenten worden afgenomen tijdens een voor- en nameting, met uitzondering van gehechtheid. Omdat de optimale leeftijd voor het meten van gehechtheid tussen de 12 en 18 maanden ligt, zal dit construct in een follow-up worden gemeten. Daarnaast vinden ook cortisolmetingen bij de baby's plaats voordat zij de stap naar kinderopvang maken.

In een focusgroep Babyopvang overleggen de onderzoekers met medewerkers uit de kinderopvang en ouders over de pilotstudie, de vormgeving en uitvoering van de VIPP-Babyopvang, de werving en het beschikbaar stellen van de resultaten voor een breder publiek. Vernieuwend aan dit onderzoek is dat de verbetering van de kwaliteit van de opvoeding zeer vroeg in het leven van het kind plaats vindt, namelijk direct bij de start van kinderopvang, en dat wij ook ouders bij de interventie zullen betrekken. Resultaten zullen worden gecommuniceerd binnen de wetenschap, de praktijk van de kinderopvang en naar ouders. Bij gebleken effectiviteit kan de VIPP-Babyopvang op grote schaal worden ingezet in de babyopvang.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website