Projectomschrijving

Sinds 2013 is het uitvoeren van de Kindcheck verplicht voor alle professionals die zorgen hebben over hun volwassen patiënt of cliënt. Helaas blijkt in de praktijk dat het wettelijk verplicht stellen niet automatisch leidt tot uitvoering in de praktijk. Belangrijke redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld het ontbreken van een meldcode dan wel de randvoorwaarden waardoor de professionals om te kunnen werken met de Meldcode, zoals scholing en een aandachtsfunctionaris.
Tijdens de implementatie impuls zal de projectgroep een website maken voor professionals in de forensische sector met alle informatie en stappen die nodig zijn om te komen tot een werkbare meldcode in beleid en praktijk. Daarnaast zullen er basiseisen worden opgesteld door het veld, waarin staat beschreven welke randvoorwaarden er nodig zijn om te kunnen werken met de Kindcheck/de Meldcode in de praktijk. Als laatste zullen er faciliterende en belemmerende factoren van het werken met de Kindcheck in de praktijk worden opgehaald.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website