Projectomschrijving

De samenwerkingsrelatie of alliantie tussen cliënt en hulpverlener, speelt een belangrijke rol in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen (o.a. Barnhoorn et al., 2013; Onstenk et al., 2021; Van Hattum et al., 2019).

We zien dat de bevordering van alliantie in het jeugddomein de afgelopen jaren vaker onderwerp van studie is geweest.

In deze internationale kennisupdate brengen we de bevindingen van deze studies bijeen en gaan we na welke interventies en strategieën werkzaam gebleken zijn. Dit doen we in samenwerking met een klankbordgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit onderzoek, cliëntenbelangenorganisaties, professionals uit het jeugddomein en beroepsonderwijs.

We formuleren en verspreiden de belangrijkste inzichten voor het bevorderen van de alliantie in het jeugddomein en daarmee samenhangende aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website