Projectomschrijving

De VLOT

De VLOT omgevingsanalyse is een nieuw screeningsinstrument dat gebruikt kan worden door consultatiebureaus om risicofactoren in de taalomgeving van kinderen te signaleren ten behoeve van advisering van ouders en toeleiding naar voorschoolse opvang en educatie en andere ondersteuning.

Onderzoeksresultaat

Onderzoek wijst uit dat de VLOT een betrouwbaar en valide instrument is om op een efficiënte, specifieke en sensitieve manier de taalomgeving van jonge kinderen te evalueren. Slechts ongeveer de helft van de kinderen die met de VLOT wordt gesignaleerd, wordt ook gesignaleerd met het Van Wiechen-schema. De helft die alleen met de VLOT wordt gesignaleerd, loopt een reëel risico op taalachterstand en heeft er baat bij als de ouders worden geadviseerd de taalomgeving te versterken of als zij deel gaan nemen aan een voorschoolse voorziening.

Aanbeveling

De combinatie van het Van Wiechen schema en de VLOT is zeer geschikt om bijna alle kinderen te signaleren die een risico lopen op het ontwikkelen van een taalachterstand.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website