Projectomschrijving

De methodiek 'Transitieplan jongeren met Autisme Spectrum Stoornissen' biedt extra ondersteuning bij de overgang naar zelfstandig(er) wonen, leren en werken. 'Person Centered Planning' (PCP), afkomstig uit Amerika, speelt hierbij een belangrijke rol. Deze werkwijze is doorontwikkeld, speciaal voor jongeren met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Eigen regie, het sociale netwerk en participatie van de jongere staan centraal. Doel is om de zelfredzaamheid te vergroten en samen met de jongere te zoeken naar antwoord op de vragen: wie ben ik, wat wil ik en welke concrete stappen kan ik zetten om dat te realiseren.

Dr. Leo Kannerhuis heeft - samen met Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) - een handboek gemaakt over deze methodiek. Jongeren met ASS, hun ouders en professionals zijn hier bij betrokken. Het handboek bestaat uit twee delen: deel 1 De tien vuistregels en deel 2 De beschrijving van de methodiek Person Driven Planning. Link naar het handboek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website