Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze inventarisatie geeft een overzicht van de kenmerken van de 24 effectieve interventies tegen externaliserende gedragsproblemen die in onderzoek of volgens richtlijnen effectief zijn gebleken.

Belangrijke algemene kenmerken van deze interventies blijken een gestructureerd programma met handleiding voor sessies die in een vaste volgorde worden doorlopen in tussen de zeven weken en zeven maanden. De meeste effectieve behandelingen worden daarbij blijvend gesuperviseerd. Inhoudelijk is oudertraining bestaande uit het aanleren van operante technieken en psycho-educatie de grootste gemene deler van alle effectieve interventies, waarbij in de sessies en daarbuiten wordt geoefend met concreet gedrag. Met name bij wat oudere kinderen is er daarnaast veel aandacht voor beïnvloeding van cognities en versterken van de context.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze inventarisatie geeft een overzicht van de kenmerken van de 24 effectieve interventies tegen externaliserende gedragsproblemen die in onderzoek of volgens richtlijnen effectief zijn gebleken. Belangrijke algemene kenmerken van deze interventies blijken een gestructureerd programma met handleiding voor sessies die in een vaste volgorde worden doorlopen in tussen de zeven weken en zeven maanden. De meeste effectieve behandelingen worden daarbij blijvend gesuperviseerd. Inhoudelijk is oudertraining bestaande uit het aanleren van operante technieken en psycho-educatie de grootste gemene deler van alle effectieve interventies, waarbij in de sessies en daarbuiten wordt geoefend met concreet gedrag. Met name bij wat oudere kinderen is er daarnaast veel aandacht voor beïnvloeding van cognities en versterken van de context.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Agressief, regelovertredend en delinquent gedrag zijn de voornaamste redenen voor aanmelding van kinderen en jongeren bij de geestelijke gezondheidszorg en één van de grootste zorgen van de Nederlandse bevolking. De effectiviteit van bestaande interventies tegen gedragsproblemen is echter beperkt en verschilt sterk tussen cliënten. Deze grote verschillen in effectiviteit worden vermoedelijk in belangrijke mate verklaard door de grote diversiteit in aard en oorzaken van gedragsproblemen, en de grote diversiteit in de inhoud van gebruikte interventies. Er is zowel nationaal als internationaal een enorme toename aan interventies, methodieken en handelswijzen, die soms duidelijk van elkaar verschillen, maar waaronder er ook zijn die meer in naam lijken te verschillen dan in substantiële inhoud. Anders gezegd: Er is inmiddels sterk bewijs dat gemiddeld genomen effecten bereikt kunnen worden voor de meeste kinderen met externaliserende gedragsproblemen, maar er is dringend behoefte de vraag te beantwoorden 'Wat Werkt Wanneer voor Wie en Waarom?'.

Om te voorkomen dat zowel cliënten als de zorg voor jeugd het zicht kwijtraken in een veelheid van interventies, is het van het grootste belang systematisch vast te stellen welke werkzame elementen effectieve interventies gemeen hebben voor welke cliënten. Zodoende kan het grote aanbod aan interventies worden ‘ingedikt’ tot een overzichtelijk aantal werkzame elementen (inclusief methodische, relationele en contextuele factoren) dat bij specifieke externaliserende problemen geïndiceerd is.

Doel van de voorstudie (fase 1) is de bestaande gefragmenteerde informatie over effectiviteit van interventies tegen gedragsproblemen systematisch terug te brengen tot een overzichtelijk aantal werkzame elementen (inclusief methodische, relationele en contextuele factoren) dat bij specifieke externaliserende problemen het meest effectief (b)lijkt.

Doel van de vervolgstudie (fase 2) is de effectiviteit van de in de voorstudie gevonden meest veelbelovende combinaties van werkzame elementen onomstotelijk aan te tonen middels experimentele manipulatie (RCT) van deze elementen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website