Projectomschrijving

Volgens Jeugdgezondheidszorg (JGZ) professionals kampt 15% van de gezinnen met kinderen tot 12 jaar met opvoedproblemen, waarvan 1% met ernstige problemen, zoals bijvoorbeeld kindermishandeling of verwaarlozing. Stevig Ouderschap (SO) is een methodiek voor gezinnen met een pasgeboren kind, gericht op het verkleinen van het risico op opvoedingsproblemen. Dit wordt gerealiseerd door het aanbieden van extra steun thuis bij deze gezinnen. Vooralsnog is alleen het effect van SO op de psychosociale ontwikkeling van het kind onderzocht. Of SO ook de eigen kracht van ouders/verzorgers versterkt is onbekend.

Ouders en verpleegkundige ervaren SO als positief. Driekwart van de ouders vinden de interventie (zeer) zinvol en voelen zich zekerder en gegroeid als ouder. De door ouders ervaren positieve effecten zijn met de opzet van het onderzoek niet aangetoond.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website