Projectomschrijving

Een tekort aan sociale vaardigheden ligt aan de kern van vele problemen die jeugdigen met een LVB ervaren. Zo worden deze jeugdigen belemmerd in de opbouw en het onderhouden van een sociaal netwerk, en is er een relatie tussen sociale vaardigheden en psychiatrische problematiek bij jeugdigen met een LVB.

Door het sociale aanpassingsvermogen van deze jeugdigen te vergroten, zijn ze beter in staat om een sociaal netwerk op te bouwen, en meer regie te krijgen over het eigen leven. Onderzoek naar bestaande sociale vaardigheidstrainingen laten bij jeugdigen met een LVB echter een klein effect zien, wellicht doordat trainingen onvoldoende aangepast zijn aan de kenmerken van deze doelgroep.

Het doel van dit project was te komen tot een eenduidige en aan de laatste wetenschappelijke en klinische inzichten aangepaste SOVA-LVB training voor jeugdigen met een LVB en psychiatrische problematiek om hun sociale vaardigheden te vergroten, en daarmee hun sociale netwerk te vergroten of verstevigen.

Informatie over het draaiboek van de groepsbehandeling is te vinden op de website van Accare.
Elke organisatie die 'In m'n SAS' wil inzetten kan hier vrij over beschikken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website