Projectomschrijving

De methodiek “Shabab (Jeugd) van Nu!” is in dit project onderzocht op werkzaamheid. In deze methode ontvangen Marokkaanse moeders en vaders opvoedondersteuning gericht op vergroting van de eigen kracht van ouders en het sociale steunnetwerk. Het onderzoek maakt gebruik van een pre-post test design in combinatie met verdiepende observatiegegevens en sociale netwerkanalyse. De conclusie van het onderzoek is dat ouders na de training andere opvoed strategieën gaan toepassen, reflectiever worden over hun opvoeding, meer opvoedvaardigheden hebben opgedaan, en meer bewust zijn geworden van wat er nodig is om te werken aan hun eigen opvoedcompetenties. Het onderzoek laat verder zien dat ouders zich na de training realiseren hoe zij hun netwerken kunnen inzetten om nieuwe competenties te verwerven. Vaders lijken een inhaalslag te maken als gevolg van de training ten opzichte van moeders. Werkzame factoren zoals geïdentificeerd in het onderzoek zijn onder meer: het dialogische karakter van de training, de laagdrempeligheid en de aansluiting bij de eigen cultuur en identiteit, naast het bewust maken van de netwerkmogelijkheden voor ouders.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website