Projectomschrijving

Bij complexe scheidingen gaat de aandacht van ouders meer dan eens uit naar andere dingen dan het belang van de kinderen. Juist in die situaties is het belangrijk dat betrokken hulpverleners en professionals goed samenwerken en de meest effectieve ondersteuningsmethodes gebruiken, zodat scheidende ouders hun rol als ouders weer op kunnen pakken en het belang van de kinderen bovenaan kunnen zetten.
In de regio IJsselland gaan tien organisaties die in de volle breedte betrokken zijn bij (complexe) scheidingen, intensief samenwerken om ervoor te zorgen dat de ondersteuning van ouders verbeterd wordt. Welke ondersteuningsmethodes werken goed? Wat kan er verbeterd worden in de samenwerking? Worden mensen correct doorverwezen? Op basis van gesprekken met hulpverleners en gezinnen in scheiding, ouders én kinderen, worden verbeterpunten en methodieken in drie proefgebieden toegepast, waarna de uitkomsten breed uitgezet en opgepakt worden.
Meer weten? Mail m.schoonderwoerd@meeijsseloevers.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website