Projectomschrijving

Multi-probleemgezinnen zijn een moeilijk te behandelen doelgroep vanwege hun vele en vaak verweven (psychiatrische) problemen. Psychiatrische Thuiszorg, verbonden aan de afdeling Gezinspsychiatrie van Yulius, helpt deze gezinnen door een unieke, oplossingsgerichte manier van werken: Samen op Pad.

Met Samen op Pad maken gezinsbehandelaars samen met multi-probleemgezinnen in de thuissituatie een behandelkader met zicht op de gewenste verandering in de gezinssituatie. Vanaf de start van de hulp gaan het gezin en de hulpverleners ‘samen op pad’ naar deze gewenste richting.

Om de kennis over Samen op Pad te kunnen delen, is een handboek gemaakt waarin de praktische uitvoering van Samen op Pad is uitgelegd en theoretisch onderbouwd is. Omdat gezinshulpverlening steeds vaker in de thuissituatie plaatsvindt, is het handboek van grote meerwaarde voor de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugdhulpverlening. Er wordt een website gemaakt voor het Expertisecentrum Gezinspsychiatrie binnen de site van Yulius Academie waar Samen op Pad een eigen plek krijgt. Tot die tijd is het handboek op te vragen bij de eerste auteur, Mirjam van den Berg-Paling: m.paling@yulius.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website