Projectomschrijving

In samenwerking tussen Windesheim, NHL-Stenden, Fontys, HAN, Stichting Alexander, het NJI en het UMCG is er gewerkt aan het toepasbaar maken van actuele kennis op het gebied van
hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP) voor hbo opleidingen.

Er zijn een serious game, werkkaarten, kennisclips en een implementatie roadmap
ontwikkeld. Tijdens de VIMP zijn de onderwijsmaterialen verder geborgd binnen de
hogescholen en zijn de onderwijsmaterialen ook bij andere hogescholen onder de aandacht
gebracht.

Het VIMP project bood de ruimte om nog aanvullende handvatten te ontwikkelen (o.a.
docentenhandleiding en instructie filmpje) voor docenten om de drempel voor het gebruik van de
onderwijsmaterialen nog verder te verlagen.

Belangrijke aanbeveling vanuit het project is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij (aanstaande) onderwijsvernieuwing om de kans op borging te vergroten.

Looptijd van het project was van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website