Projectomschrijving

BRAM is een werkwijze die in Twente wordt ingezet bij ouders die in een conflictscheiding verkeren. Sociaal werkers voeren BRAM uit met als doel dat ouders komen tot afspraken over de zorg en opvoeding van hun kind(eren). Er is enorm veel diversiteit in de uitvoering van BRAM. Zoveel dat er haast geen sprake meer is van één duidelijke aanpak. Dit is onwenselijk. Het huidige project draait om het meer programma-getrouw uitvoeren van de werkwijze.

Eerst gaan we een tool ontwikkelen die bestaat uit de kernelementen van BRAM. Je kunt ermee bekijken op welke onderdelen je BRAM uitvoert zoals bedoeld en waar je dit nog beter zou kunnen doen. Daarna gaan we intervisie organiseren met BRAMmers waarin we aandacht hebben voor de programma-getrouwe uitvoering. We willen bereiken dat programma-getrouwe uitvoering (1) is vergroot, (2) een regulier onderwerp is tijdens intervisie en werkbegeleiding en (3) hiermee een goede basis ontstaat voor toekomstig effectonderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website