Projectomschrijving

Uit verschillende statistieken blijkt dat allochtone jongeren een ongunstiger toekomstperspectief hebben dan autochtone jongeren.

Het programma POWER richt zich op het verbeteren van dit toekomstperspectief door het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen:  een training voor allochtone jongeren, bijeenkomsten voor hun ouders, een handboek voor het mobiliseren van de sociale omgeving en een train-de-trainer module.

De effecten van POWER zijn enige tijd geleden onderzocht. De resultaten waren niet onverdeeld positief.  Positieve effecten werden alleen bereikt als het programma goed werd uitgevoerd. Om dit positieve effect beter overdraagbaar te maken is het programma herzien. De werkwijze is beter beschreven in het draaiboek. Daarnaast is de train-de-trainers module aangepast en zijn de overige materialen opgefrist. De materialen zijn niet zonder training (digitaal) beschikbaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website