Projectomschrijving

Dieren inzetten bij de begeleiding van mensen is momenteel populair en dergelijk zorgaanbod neemt toe. Maar wat is nodig om dergelijke trajecten voor zowel mens als dier goed te laten verlopen?

Stichting 'Grip op je Leven' ondersteunt jongeren met psychiatrische noden, zoals autisme of hechtingsstoornissen bij hun sociale hulpvragen met behulp van paarden. De in de praktijk ontwikkelde methodiek is er op gericht dat jongeren (en hun familieleden) hun sterke kanten beter kunnen benutten. In het ZonMw project zijn jongeren, begeleiders en ouders gevraagd naar hun beleving en kenmerken van de verschillende fasen van de begeleiding. Het resultaat is een beschrijving van de methode in de vorm van een digitaal handboek en een identificatie van kenmerkende factoren. Het handboek draagt bij aan een verdere professionalisering van begeleiding met dieren en is een aanzet tot onderzoek naar de effectiviteit van de werkwijze. Het handboek is te vinden: www.grip-methodiek.nl.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website