Projectomschrijving

Dit overkoepelende VIMP-project voor de drie projecten binnen ‘’Kennis en jeugdopleidingen
verbinden’’ heeft in kaart gebracht welke belemmerende en bevorderende factoren zich voor doen
in het proces van het bundelen en vertalen van actuele kennis op verschillende thema’s voor hbo opleidingen. Het betreft de projecten Onbekend maakt Onbemind, Plein 16-27 en Samen de
handen in een voor multiprobleem.

De resultaten laten zien dat design thinking een goede methode is om onderwijs te ontwikkelen. Verder is het van belang om vanaf het begin mensen te betrekken vanuit diverse lagen binnen het onderwijs (docenten, onderwijskundigen, vak verantwoordelijken etc.) om borging en implementatie te versoepelen en versnellen.
Biedt het ontwikkelde onderwijs in hapklare brokken aan, zodat het makkelijk(er) ingevoegd kan worden binnen bestaand onderwijs en de drempel zo laag mogelijk is om de onderwijsmaterialen te gebruiken.

Looptijd van het project was van 1 september 2021 – 31 augustus 2022.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website