Projectomschrijving

1Gezin1Plan

De werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) is erop gericht om multiprobleemgezinnen te helpen door hen actief te betrekken bij hulp. Zij voeren zelf de regie en maken samen met hulpverleners een plan. 1G1P maakt integraal, planmatig en doelgericht werken mogelijk.

Onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd in 3 regio’s en geeft door casusonderzoek, enquêtes onder professionals en reflectiebijeenkomsten inzicht in de meerwaarde van 1G1P ten opzichte van reguliere hulpverlening.

Uitkomsten

1G1P biedt op een aantal punten meerwaarde. Het draagt bij aan zelfredzaamheid en veerkracht van gezinnen, aan hun regievoering en aan afstemming tussen alle betrokkenen. Deze laatste 2 factoren zijn tevens belangrijk voor het bereiken van de gewenste resultaten. De afstemming tussen enerzijds gezin en zorgcoördinator en anderzijds andere betrokken organisaties is evenwel niet vanzelfsprekend. Het belangrijkste aandachtspunt is de geringe mate waarin organisaties die minder vaak met 1G1P werken de visie en uitgangspunten ervan delen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website