Projectomschrijving

Voor kinderen van ouders met een psychiatrische stoornis en/of een verslaving is het risico dat zij zelf een verslaving en/of psychosociale problemen ontwikkelen veel groter dan voor kinderen van wie de ouders niet verslaafd zijn. In de afgelopen jaren is de aandacht voor deze kinderen van ouders met een psychiatrische stoornis en/of een verslaving toegenomen en zijn er interventies beschikbaar gekomen. Bestaande interventies richten zich echter nog te weinig op de effecten die verslaving kan hebben op de opvoedsituatie en het opvoedgedrag. Daarnaast is het bereik van deze interventies nog onvoldoende. De PVO-methodiek, ontwikkeld in het Project Verslaafde Ouders, zou het bereik en de kwaliteit van deze interventies mogelijk kunnen verbeteren. Dit project heeft een handboek op geleverd over de PVO-methodiek. Daarmee kan de kennis van methoden voor het versterken van opvoedcompetenties bij verslaafde ouders worden overgedragen aan andere professionals die met deze doelgroep werken.

Programma Verslaving & Ouderschap (PVO); Handboek voor professionals in de verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website