Projectomschrijving

Het goed inschatten van (het risico op) een onveilige opvoedingssituatie is van groot belang om kinderen te kunnen beschermen.

Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ)

De ARIJ bestaat uit een veiligheidstaxatie, een risicotaxatie en een dynamisch risicoprofiel waarmee aanknopingspunten worden verkregen voor interventie en waarmee verandering in risico kan worden vastgesteld.

Het onderzoek

In dit onderzoek zijn de betrouwbaarheid en validiteit van de ARIJ onderzocht bij verschillende jeugdzorginstanties. Op basis van de resultaten van de verschillende deelstudies is de ARIJ verbeterd en is een nieuwe versie van het instrument ontwikkeld. Met deze versie kan de huidige en toekomstige onveiligheid van kinderen goed worden ingeschat en daarmee kunnen gezinnen beter worden toegeleid naar passende hulpverlening waardoor kinderen naar verwachting eerder veilig zijn en het risico op onveiligheid in de opvoedingssituatie afneemt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website