Projectomschrijving

De Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL) is een instrument dat in Nederland veelvuldig wordt gebruikt om de opvoedingsbelasting van ouders in kaart te brengen. Opvoedingsbelasting is een belangrijke indicator voor de ernst van de opvoedproblemen bij aanvang van hulp aan multiprobleemgezinnen, en voor het behaalde resultaat van de hulp.

Onderzoek OBVL-K

De OBVL-K is een verkorte versie van de OBVL. In dit onderzoek werd nagegaan of de OBVL-K een bruikbaar instrument is voor de hulp aan multiprobleemgezinnen. Meet de vragenlijst wat deze behoort te meten? Kan het instrument verandering in opvoedingsbelasting tijdens de hulp aan multiprobleemgezinnen meten?
Het antwoord op deze vragen is ‘ja’: De OBVL-K is betrouwbaar en valide en blijkt bij uitstek geschikt om het verloop van de opvoedingsbelasting tijdens de hulp aan mpg te monitoren. Door dit verloop te monitoren, kan sneller bijgestuurd worden als de hulp niet het verwachte resultaat heeft.

Toolkit

Om hulpverleners en gezinnen te helpen om de OBVL-K op een goede manier te gebruiken, is een toolkit ontwikkeld. Hierin wordt beschreven hoe de OBVL-K ingezet kan worden in de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen, op welke manier een gesprek gevoerd kan worden met het gezin aan de hand van de resultaten en wat hulpverleners kunnen doen als de hulp niet het verwachte resultaat oplevert.

Richtlijn

De bevindingen zullen opgenomen worden in de landelijke Richtlijn voor Multiprobleemgezinnen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website