Projectomschrijving

Vaders hebben net als moeders vragen en zorgen over het opvoeden en opgroeien van kinderen. Vooral migrantenvaders worden echter maar weinig bereikt door opvoedsteun. Er zijn initiatieven die er wel in slagen deze vaders te versterken. Een goed voorbeeld is de methodiek 'Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders' van Trias Pedagogica: een practice based groepsgewijze aanpak waarbij migrantenvaders met elkaar in gesprek gaan over opvoeding, in hun eigen omgeving en taal en met gebruik van visuele middelen.

De afgelopen jaren zijn zo'n 1400 vaders bereikt met de methodiek, waaronder recent ook Turkse en Somalische vaders. In dit project werkten onderzoekers van de Kenniswerkplaats Tienplus met Trias Pedagogica samen aan een beschrijving van de toepassing in deze nieuwe groepen, en aan wetenschappelijke onderbouwing van kernelementen van de methodiek. Het project is een vervolg op een eerdere samenwerking die resulteerde in de basis-methodiekbeschrijving Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders. Het handboek is te vinden op de website van het Verwey Jonker Instituut en www.kenniswerkplaats-tienplus.nl;

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website